kowalski-system(7) -

Farba biała 900 ml

Nieźle na-mieszaliśmy !!!